Mąż nie musi opłacać za żonę świadczącą usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej składek ZUS na zasadach dla osób współpracujących – wyjaśnił organ rentowy.
O interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który zajmuje się montażem stolarki budowlanej (okna, drzwi, bramy garażowe itp.). Korzysta on z ulgi na start, dlatego opłaca jedynie składkę zdrowotną. W związku z rozwojem firmy planuje skorzystać z usług żony, która również prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegająca na administracyjnej obsłudze biura. Ona również korzysta z ulgi na start i opłaca jedynie składkę zdrowotną. Usługi, które będzie świadczyć żona, mają polegać m.in. na przyjmowaniu zamówień od klientów, przygotowywaniu umów, odbieraniu telefonów itp. Przedsiębiorca i jego żona mieszkają razem i nie mają rozdzielności majątkowej. Przedsiębiorca nie jest pewny, czy korzystając z usług żony, powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – tak jak za osobę współpracującą. Z takim też pytaniem zwrócił się do ZUS.
ZUS zauważył, że zakres usług świadczonych przez przedsiębiorcę jest inny niż zakres usług świadczonych przez jego żonę. Usługi w ramach administracyjnej obsługi biura będą świadczone na podstawie umowy podpisanej między firmą przedsiębiorcy a firmą jego żony. Usługi świadczone przez żonę będą wykonywane na podstawie umowy między dwoma odrębnymi podmiotami w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a uzyskiwany przychód będzie traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych.
ZUS stwierdził, że o traktowaniu osoby jako wykonującej działalność gospodarczą przesądza brzmienie art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Zgodnie z nim przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez sześć miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przepis ten odnosi się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a zatem dotyczy świadczenia usług i realizacji zleceń w ramach tej działalności. Dlatego też żona przedsiębiorcy świadcząca na jego rzecz usługi w ramach własnej działalności gospodarczej nie jest osobą współpracującą i przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania za nią składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach właściwych dla takich osób.
Interpretacja ZUS DI/200000/43/ 201/2020 z 8 kwietnia 2020 r.