Osoby, które nie opłacały składek terminowo, również mogą skorzystać z niektórych rozwiązań tarczy antykryzysowej i innych ulg oferowanych przez ZUS. Płatnicy, którzy mają zaległości, mogą skorzystać z kilku możliwości – wyjaśnia ZUS w komunikacie. Wszystko zależy od tego, za jakie miesiące nie opłacili składek.
I tak – jeżeli nie uregulowali należności za styczeń i luty 2020 r., mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej z nich. Taką możliwość daje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Zgodnie z przepisami zawartymi w pierwszej tarczy, czyli ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) skorzystanie z tego rozwiązania nie będzie wiązało się już jednak z koniecznością zapłaty opłaty prolongacyjnej.
W przypadku należności za marzec–maj 2020 r. płatnik może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek – zgodnie z tarczą 2.0, tj. ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695). Jeżeli jednak płatnik nie spełnia kryteriów zawartych w ustawie (np. samozatrudniony nie mieści się w limicie przychodów 15 681 zł), może – podobnie jak w przypadku zaległości za styczeń i luty – wystąpić z wnioskiem o odroczenie płatności składek lub rozłożenie należności na raty.
ZUS podpowiada, że przedsiębiorcy, którzy są w nieco lepszej sytuacji, mogą uregulować należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (za okres od stycznia tego roku). Taką możliwość daje tarcza 2.0.
Osoby, które mają nieopłacone składki za okres do grudnia 2019 r. (stan na 31 grudnia), mają mniej opcji. Wobec należności za 2019 r. mogą ubiegać się tylko o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty. Od tych składek trzeba jednak zapłacić opłatę prolongacyjną.
Osoby, których zaległość za okres do grudnia 2019 r. (na dzień 31 grudnia 2019 r.) nie przekracza sum składek za 12 miesięcy, wobec należności za 2020 r. mogą skorzystać z odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienia i odstąpienia od pobierania odsetek.
W przypadku osób, których zaległość za okres do grudnia 2019 r. (na dzień 31 grudnia 2019 r.) przekracza sumę składek za 12 miesięcy, wobec należności za 2020 r. mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej.
Jeżeli natomiast zaległość za okres do grudnia 2019 r. ma osoba, która zawarła z ZUS umowę o odroczeniu terminu płatności składek lub o rozłożenie zadłużenia na raty i jest ona nadal realizowana, to wobec należności za rok 2020 może skorzystać z odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienia albo odstąpienia od pobierania odsetek lub wystąpić z wnioskiem o zawieszenie realizacji umowy na trzy miesiące.