Eksperci są zgodni: Złamanie obowiązku izolacji to wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. ZUS wyjaśni to z sanepidem.
Osoba poddana kwarantannie ma prawo do świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Chodzi o wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Złamanie izolacji