Wydawcą niniejszych Prospektów Informacyjnych jest Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, które zarządza Aegon PPK, Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym.