Umieszczenie w odizolowanym pomieszczeniu oraz wyznaczenie pracowników, którzy będą mieli kontakt z nowym mieszkańcem domu pomocy społecznej (DPS), rekomenduje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej samorządom, w sytuacji gdy konieczne jest przyjęcie do placówki nowej osoby.
DPS-y od samego początku epidemii są objęte szczególnymi obostrzeniami, które mają chronić mieszkańców oraz pracowników przed zarażeniem koronawirusem. Z tych względów w zasadzie zawieszone zostały przyjęcia do placówek nowych podopiecznych. Jednak są osoby, które wymagają umieszczenia w DPS i nie mogą czekać, aż sytuacja epidemiczna się poprawi. Instrukcja, która trafiła do samorządów za pośrednictwem wojewodów, ma pomóc w minimalizowaniu ryzyka przeniesienia koronawirusa na teren DPS oraz jego rozprzestrzenienia się na pozostałych mieszkańców i pracowników.
Zgodnie z rekomendacjami resortu rodziny dom powinien zapewnić izolację nowej osoby od innych pensjonariuszy na 14 dni. Kwarantanna ma polegać na umieszczeniu jej w odseparowanym pomieszczeniu, bez możliwości kontaktu z pozostałymi mieszkańcami – z uwzględnieniem posiadanej infrastruktury danego samorządu i konkretnego DPS. Ministerstwo zaleca ograniczenie liczby personelu, który będzie miał bezpośredni kontakt z nowo przyjętym podopiecznym, np. przez wyznaczenie pracowników, którzy będą się nim zajmować.
Następna rekomendacja dotyczy zachowania ścisłego reżimu sanitarnego przez pracowników, którzy świadczą usługi takiej osobie, czyli noszenie masek ochronnych, rękawic i używanie środków dezynfekujących. Na bieżąco należy prowadzić pomiar temperatury ciała oraz ocenę ewentualnych objawów zakażenia dróg oddechowych mieszkańca. Samorządy – w miarę możliwości – powinny też podejmować działania mające na celu poddawanie nowych mieszkańców DPS testom na obecność wirusa SARS-CoV-2.
– Sytuacja nie jest łatwa, ale nie możemy w nieskończoność wstrzymywać przyjmowania nowych osób. Dlatego kierując się wytycznymi, poleciłem dyrektorom, aby przygotowali w swoich placówkach pomieszczenia do prewencyjnej izolacji – mówi Arkadiusz Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
Dodaje, że przed przyjęciem będzie wymagany pogłębiony wywiad, służący ustaleniu dotychczasowych kontaktów nowego pensjonariusza w wcześniejszym miejscu zamieszkania.
– Mamy już za sobą pierwsze przyjęcia i poszliśmy nawet o krok dalej, niż zaleca ministerstwo, bo zanim nowa osoba trafia do naszej placówki, ma przeprowadzany test. Jego koszt częściowo pokrywa gmina, która tę osobę do nas kieruje – wskazuje Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu.
Dodaje, że mimo wykonania testu nowy mieszkaniec i tak przebywa na 14-dniowej kwarantannie, aby nie narażać pozostałych mieszkańców i pracowników na zarażenie.