Czy postojowe w ramach tarczy antykryzysowej należy się odrębnie każdej osobie wchodzącej w skład spółki? Czy zwolnienie z opłat ZUS należy się każdemu wspólnikowi? Wyjaśnia ekspertka w ramach akcji Prawnicy Pro Bono.

1. Jestem emerytem, dodatkowo prowadzę wraz z córką jednoosobową działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Nie zatrudniamy pracowników. Czy postojowe w ramach tarczy antykryzysowej należy się odrębnie dla każdej osoby wchodzącej w skład spółki? Czy postojowe dotyczy spółki jako całości bez względu na skład tej spółki i czy pieniądze mogą być w całości przelane na konto jednego ze wspólników?

ODPOWIEDŹ: Spółka cywilna nie posiada osobowości ani zdolności prawnej - podmiotami prawa są wspólnicy spółki cywilnej. Ponadto, zgodnie z Prawem Przedsiębiorców, każdy ze wspólników spółki cywilnej jest traktowany jako przedsiębiorca w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Oznacza to, że świadczenie postojowe należy się odrębnie i wspólnikowi emerytowi, i córce. Każde z nich , jeżeli spełnione zostaną warunki, może złożyć wniosek o przyznanie postojowego.

2. Będąc na emeryturze prowadzę wraz z córką spółkę cywilną bez pracowników i płacę tylko składkę zdrowotną ZUS. Drugi wspólnik - córka - ze względu na mały przychód płaci mały ZUS. Moje pytanie czy zwolnienie z opłat ZUS należy się każdemu wspólnikowi w całości czy nie?

ODPOWIEDŹ: Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek opłacanych przez płatników, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +). W związku z powyższym, zarówno emerytowi, członkowi spółki, jak i jego córce, jeśli spełnią warunki, przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

3) Spółka jako całość nie posiada konta wspólnego, natomiast jeden ze wspólników posiada konto prywatne, a drugi nie. Wobec powyższego: czy każdy ze wspólników musi założyć sobie własne konto lub można wskazać konto prywatne jednego ze wspólników, aby środki zostały przelane?

ODPOWIEDŹ: Pieniądze zostaną przelane na konto podane we wniosku. Nie wiadomo natomiast, jak ZUS potraktuje sytuację, w której w obu wnioskach podany będzie ten sam numer konta. Mimo wszystko warto założyć swoje własne konto.

4) Czy spółka cywilna musi posiadać konto firmowe, aby pieniądze zostały przelane na jej konto?

ODPOWIEDŹ: Nie, każdy ze wspólników może posiadać swoje własne konto bankowe. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, więc konto dla niej jako takiej nie może być prowadzone. Ewentualnie można założyć wspólny rachunek dla wspólników spółki cywilnej.

Maria Kościelniak, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Buczak, GRUPA POLIGO w ramach akcji Prawnicy Pro Bono