Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Kogo dotyczy?

Do ulgi uprawniony jest płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość twojego przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Co zyskasz?

Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą.
Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.
Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?

Aby odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (wniosek RDU, plik pdf 208kb), plik do wypełnienia i wydruku, pobierz na dysk zanim wypełnisz.

Wniosek o ulgę możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS - za pośrednictwem strony gov.pl;
  • za pośrednictwem poczty;
  • osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa".
Źródło: ZUS