Specustawa covidowa czyli tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość wypłaty świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Kto może je otrzymać i ile wynosi? Sprawdź:

Świadczenie postojowe może być wypłacone osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ale tylko wówczas, gdy utraciły one dochody w związku z epidemią koronawirusa.

O świadczeniu postojowym dla studentów piszemy tutaj >>>>>

Ile wynosi świadczenie postojowe?

W przypadku działalność gospodarczej świadczenie postojowe może wynieść 2080 zł lub 1300 zł. Kiedy otrzymasz niższe świadczenie dowiesz się z dalszej części artykułu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie postojowe?

W przypadku działalności gospodarczej świadczenie postojowe dotyczy:

Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
• osób, które korzystają z Ulgi na start
• osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
• Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.


Co ma zrobić osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i prowadząca własną działalność gospodarczą wyjaśniamy tutaj >>>>

Co zrobić aby otrzymać świadczenie postojowe?

Prowadzący działalność gospodarczą wypełniają i składają wniosek RSP-D.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Zleceniobiorca otrzyma postojowe tylko wtedy, gdy firma na to pozwoli >>>>

Wniosek można przekazać:

- drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
- drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
- za pośrednictwem poczty,
- osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).


Świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie można otrzymać jeśli sytuacja materialna przedsiębiorcy się nie poprawiła oraz nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.