Uprawnienia pracownika, który uważa, że został zwolniony wbrew przepisom, są nieco inne w zależności od tego, czy pracodawca wypowiedział mu umowę, czy też rozwiązał ją bez wypowiedzenia. Zacznijmy od omówienia pierwszej z tych sytuacji, drugą opisujemy w dalszej części tekstu.

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy