Dodatkowe świadczenie ma przysługiwać także tym rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkoli i żłobków nie zdecydowali się na wysłanie tam swoich dzieci. Prawnicy mają jednak wątpliwości.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 790) wydłużono do 24 maja możliwość korzystania z tego świadczenia. Nadal będzie ono przysługiwać rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Jednocześnie jednak rząd umożliwił ponowne uruchomienie od dziś placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. O tym, które z nich zostaną otwarte, zdecydują ich organy założycielskie. Czynne placówki będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia wymogów sanitarnych.

Rodzice mają wybór