Zamknięcie szkół, przeszkoli czy żłobków w wyniku pandemii koronawirusa spowodowało, że wielu rodziców musiało zostać w domu, aby zająć się swoimi dziećmi. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy? Ile wynosi? Czy ubiegać o niego mogą się osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ze świadczenia tego mogą od 26 marca skorzystać również rodzice dzieci: