Umowa o pracę może być rozwiązana bez zachowania okresów wypowiedzenia: w trybie dyscyplinarnym (z winy pracownika) oraz z powodu długotrwałej nieobecności pracownika (bez jego winy). Bez wypowiedzenia umowę rozwiązać może również sam pracownik (w określonych sytuacjach).

Zwolnienie dyscyplinarne

Podstawą prawną zwolnienia dyscyplinarnego jest art. 52 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech sytuacjach.