Rodzice, którzy o małą kwotę przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), będą otrzymywać je w pomniejszonej wysokości. Takie rozwiązanie znalazło się w art. 17 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wczoraj w trybie obiegowym przyjął go rząd. Przewiduje on podwyższenie progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń na dzieci z FA do 900 zł (z 800 zł).
Zmiana kryterium była już wcześniej planowana przez rząd i będzie obowiązywać przy ubieganiu się o wsparcie z funduszu na okres świadczeniowy, który zacznie się 1 października br. i potrwa do 30 września 2021 r. Bez niej doszłoby bowiem do tego, że samotna matka wychowująca jedno dziecko i zarabiająca najniższe wynagrodzenie nie otrzymałaby pieniędzy z FA na nowy okres.
Oprócz wzrostu progu w projekcie znalazła się jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca FA – wprowadzenie do przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.) zasady „złotówka za złotówkę”. Jest ona od kilku lat stosowana przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko i pozwala uniknąć sytuacji, gdy przy małej kwocie przekroczenia kryterium dochodowego rodzina traci prawo do świadczeń. Dzięki wykorzystaniu wspomnianej reguły w takich przypadkach rodzice zachowują (lub uzyskują) pieniądze na dzieci, tyle że w zmniejszonej wysokości.
Teraz ta sama zasada zostanie zastosowana w FA i tak jak podwyżka kryterium będzie uwzględniana przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia na nowy okres ich wypłaty, ruszający za pięć miesięcy.
W praktyce – jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka będzie przekraczał kryterium o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z FA (wynosi ona tyle samo co zasądzone alimenty, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko), to wsparcie zostanie przyznane w kwocie różnicy między wysokością świadczenia z FA a kwotą przekroczenia. Jeśli więc dochód na członka rodziny będzie wynosił, np. 1 tys. zł, a świadczenie z FA 400 zł, to przy zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę”, rodzic otrzyma 300 zł. Jednocześnie wprowadzone zostało zastrzeżenie mówiące, że gdyby obliczona w ten sposób kwota wynosiła mniej niż 100 zł, to wtedy pieniądze z funduszu nie zostaną przyznane.
– Jest to na pewno jakiś krok naprzód w realizacji postulatów, które od dawna są zgłaszane przez osoby samodzielnie wychowujące dzieci – mówi Dorota Herman z Fundacji KiDs. Dodaje jednak, że nie wpłynie on znacząco na zwiększenie liczby rodziców objętych świadczeniami z FA, z uwagi na to, że kryterium dochodowe – mimo przewidywanej podwyżki – dalej będzie na bardzo niskim poziomie.
Zgodnie z szacunkami rządu na nowych przepisach skorzysta ok. 14 tys. osób, które bez nich straciłyby prawo do wsparcia. Ponadto przełożą się one na wzrost wydatków na FA o 20 mln zł, a w 2021 r. – o 90 mln zł.©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie