Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownika w okresie dofinansowania oraz w okresie przypadającym bezpośrednio po nim, równym okresowi dofinansowania, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. Zatem w przypadku gdy okres dofinansowania wyniesie dokładnie trzy miesiące, to okres ochronny obejmie łącznie sześć miesięcy.

Powyższy zakaz dotyczy jednak wyłącznie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie ma natomiast przeszkód, aby w tym okresie pracodawca zwolnił pracownika z jego winy, w tym dyscyplinarnie.

Jeżeli, pomimo zakazu, pracownik zostanie zwolniony z przyczyn jego niedotyczących, pracodawca będzie zobowiązany zwrócić kwotę dofinansowania otrzymaną na tego pracownika. Musi się także liczyć ze sprawą sądową i zarzutem naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów. Może to prowadzić do zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania (maksymalnie trzy pensje).

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.