Obniżenie wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy w oparciu o porozumienie następuje z chwilą objęcia danego pracownika przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy. Nie zawsze bowiem te mechanizmy będą stosowane przez pracodawców do wszystkich pracowników jednakowo. W takich przypadkach kluczowa jest decyzja pracodawcy. Powinna ona zostać zakomunikowana danemu pracownikowi. Co istotne, obniżka nie wymaga wypowiedzeń zmieniających. Nie jest też konieczne podpisywanie porozumień zmieniających (aneksów do umów).

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.