Niektórzy pracownicy przebywają obecnie na zwolnieniu lekarskim. Wypłacane im będzie wynagrodzenie chorobowe (na podstawie przepisów kodeksu pracy). Czy powinni oni zostać ujęci w „Wykazie pracowników” dołączanym do wniosku o dofinansowanie? Czy po upływie okresu, w którym wypłacane będzie wynagrodzenie chorobowe i nastąpi wypłacanie zasiłku chorobowego przez ZUS, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia aktualizacji owego wykazu? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Pracownicy na zwolnieniu lekarskim nie zostają objęci przestojem ekonomicznym, gdyż są niezdolni do pracy. Mogą być ujęci we wniosku dopiero po zakończeniu okresu niezdolności do pracy. Jest tak, ponieważ przestój to okres, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy (a stan niezdolności do pracy z powodu choroby temu przeczy). Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za okres niezdolności do pracy (art. 92 par. 1 k.p.), a jego charakter jest zbliżony do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (art. 92 par. 2 k.p.).

Powyższe stanowisko w mojej ocenie znajduje też potwierdzenie w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie miejsc pracy, który stosuje się odpowiednio do specustawy o COVID-19, chociaż także jego treść nie jest sformułowana w sposób do końca jasny.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy