Od października kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) wzrośnie z 800 zł do 900 zł.
Taki przepis znalazł się w kolejnym projekcie specustawy przygotowanym przez rząd. Co istotne, nie jest to zupełnie nowa propozycja, bo podwyżka progu była zawarta w projekcie ustawy o świadczeniach na rzecz rodziny, który został przekazany do konsultacji na początku marca, a więc jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa. Nie wiadomo jednak, czy w obecnej sytuacji będzie on w ogóle uchwalony.