Od października kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) wzrośnie z 800 zł do 900 zł.
Taki przepis znalazł się w kolejnym projekcie specustawy przygotowanym przez rząd. Co istotne, nie jest to zupełnie nowa propozycja, bo podwyżka progu była zawarta w projekcie ustawy o świadczeniach na rzecz rodziny, który został przekazany do konsultacji na początku marca, a więc jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa. Nie wiadomo jednak, czy w obecnej sytuacji będzie on w ogóle uchwalony.
W projekcie nowej specustawy uwzględnione zostały też zmiany związane z tegoroczną edycją programu „Maluch plus”. Co do zasady, pieniądze uzyskane na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych powinny być wydane do końca 2020 r., zaproponowano jednak – warunkowo – wydłużenie tego terminu do 31 grudnia 2021 r.
Inne zmiany zawarte w projekcie zakładają przesunięcie terminu, jaki został wyznaczony samorządom oraz organizacjom pozarządowym na dostosowanie schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych do określonych w przepisach standardów (z 31 grudnia 2020 r. na 31 grudnia 2022 r.). Więcej czasu na spełnienie ustawowych wymogów będą miały też podmioty prowadzące prywatne placówki całodobowego pobytu dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
Wreszcie w projekcie przewidziany jest przepis dotyczący pracowników i osób świadczących pracę w placówkach pomocy społecznej zapewniających całodobowe usługi, np. domach pomocy społecznej czy noclegowniach. W przypadku, gdy będą w nich poddani obowiązkowej kwarantannie, to – o ile wyrażą na to zgodę – mogą dalej pracować i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.