Tak. Ustawa nie przewiduje żadnego wyłączenia w stosunku do przedsiębiorców, którym przysługuje prawo do świadczeń emerytalnych. Oni także mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki – pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów.

Mariusz Purgał, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.