Czy spółka cywilna może otrzymać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy? – pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

Nie. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Stanowi jedynie formę, w jakiej wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia w formie pożyczki są wspólnicy prowadzący własną działalność gospodarczą – i każdy z nich oddzielnie może o nią wystąpić.

Mariusz Purgał, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.