Prowadzę jednoosobową działalność i rozliczam małżonka jako osobę współpracującą. Czy mogę ubiegać się o pożyczkę?– pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów w takiej sytuacji pojawiają się analogiczne wątpliwości jak w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Jeżeli wejdą w życie zmiany z najnowszej nowelizacji specustawy o COVID-19, to także przedsiębiorcy, którzy przy prowadzeniu swojej działalności korzystają z pomocy osób najbliższych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (m.in. dzieci, małżonek, rodzice), będą mogli otrzymać pożyczkę.

Mariusz Purgał, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.