Zarówno na podstawie obecnie obowiązującej specustawy o COVID-19, jak i procedowanej drugiej nowelizacji specustawy o COVID-19 samo przyznanie preferencyjnej pożyczki nie rodzi obowiązku utrzymania stanu zatrudnienia w firmie. Kwestia zatrudnienia w myśl obecnie obowiązujących przepisów tarczy antykryzysowej ma być brana pod uwagę dopiero na etapie podejmowania decyzji o umorzeniu zobowiązań. Natomiast jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, to również umorzenie pożyczki (wraz z odsetkami) stanie się niezależne od utrzymania stanu zatrudnienia, a warunkiem będzie utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca będzie musiał oświadczyć, że „prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki”.

Mariusz Purgał, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.