Czy samozatrudniony może otrzymać pożyczkę? – pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

Do tej pory jednym z warunków przyznania pożyczki do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorcy było złożenie oświadczenia o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r., stąd niektóre powiatowe urzędy pracy uważały, że przedsiębiorca starający się o tę formę wsparcia powinien zatrudniać co najmniej jednego pracownika.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o udzielenie wiążącej informacji na temat warunków skorzystania z pożyczki. Po wejściu w życie najnowszej nowelizacji specustawy o COVID-19 osoby samozatrudnione nie będą już składały oświadczenia o stanie zatrudnienia (wymóg ten wykreślono z art. 15zzd ust. 2). Odpadnie zatem wątpliwość, czy ci, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą otrzymać taką pożyczkę. Potwierdziliśmy też jednoznacznie w resorcie pracy: samozatrudniony będzie mógł uzyskać pożyczkę.

Mariusz Purgał, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.