Na wsparcie ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano już 1,15 mld zł – poinformowała w piątek PAP szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że ochrona miejsc pracy to jedno z największych wyzwań, jakie postawiła przed nami epidemia koronawirusa.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy to jeden z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Resort pracy poinformował, że na wsparcie ochrony miejsc pracy przyznano już łącznie 1,15 mld zł. Zdecydowanie najwięcej środków - 400 mln zł - trafi do woj. śląskiego.

"Ochrona miejsc pracy to dzisiaj jedno z największych wyzwań, jakie postawiła przed nami epidemia koronawirusa. Robimy co w naszej mocy, by maksymalnie ograniczyć negatywne skutki kryzysu" - podkreśliła minister Marlena Maląg.

Reklama

Przypomniała, że jednym z instrumentów wsparcia w ramach pakietu rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników, jakim jest tarcza antykryzysowa, jest dopłata do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

"Do tej pory wysokość wsparcia przyznanego na ochronę miejsc pracy z FGŚP to 1,15 mld zł. Najwięcej pieniędzy, bo aż 400 mln zł, trafiło na Śląsk. W drugiej kolejności było województwo dolnośląskie – 165,5 mln zł, a następnie województwo podkarpackie – 76,9 mln zł" - wskazała Maląg.

"To, że pieniądze są już wypłacane i mogą chronić miejsca pracy, najlepiej pokazuje, że tarcza antykryzysowa działa sprawnie" - dodała minister.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą tarczę.

Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z trzymiesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Ustawa przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.