Tarcza a ulga na start. Na pytania naszych czytelników odpowiada ekspert.
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z ulgi na start do końca czerwca 2020 r. Czy mogę ubiegać się o zwolnienie ze składek za marzec–maj 2020 r.?

ZUS w poradniku zamieszczonym ostatnio na jego stronie internetowej poinformował, że osoba korzystająca z ulgi na start nie ma prawa do zwolnienia ze składek (czyli de facto ze składki zdrowotnej). Taka wykładnia stawia jednak przedsiębiorców korzystających z ulgi na start w gorszej pozycji niż inne grupy przedsiębiorców, którzy mogą być zwolnieni ze wszystkich należności. Nie wydaje się jednak, aby takie rozróżnienie było celem ustawodawcy. W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w interpretacji tego przepisu DGP wystąpiło o zajęcie stanowiska do ZUS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prowadzę działalność gospodarczą. 29 lutego 2020 r. to ostatni dzień, w którym korzystałam z ulgi na start. Od marca opłacam preferencyjne składki. Nikogo nie zatrudniam. Czy mam prawo do zwolnienia ze składek?

Jak było to już wspomniane w kilku poradach, stosowanie przepisów ulgi na start wywołuje wiele wątpliwości. Jednak w opisywanej sytuacji zachodzi jeszcze inny przypadek, ponieważ pierwszy miesiąc zwolnienia ze składek byłby jednocześnie pierwszym miesiącem ich opłacania. Jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Chodzi o działalność prowadzoną przez osoby wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z grupy tej wyłączone są osoby korzystające z ulgi na start. A to by oznaczało, że przedsiębiorca korzystający z tej ulgi nie spełnia warunku prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020 r. Można się więc raczej spodziewać, że ZUS odmówi zwolnienia przedsiębiorcy ze składek w opisywanej sytuacji. Moim zdaniem będzie to jednak sprzeczne z celem przepisu.