Prowadzę działalność gospodarczą. Nie spełniam warunków do zwolnienia ze składek. Czy mogę skorzystać z jakichś innych ulg? Na pytanie czytelnika odpowiada ekspert.

Prowadzę działalność gospodarczą. Nie spełniam warunków do zwolnienia ze składek. Czy mogę skorzystać z jakichś innych ulg?

Tak. Nowelizacja specustawy o koronawirusie wprowadziła możliwość ubiegania się o odroczenie płatności składek lub rozłożenie ich na raty bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Możliwość taka dotyczy składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. Konieczne jest tu złożenie wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Joanna Śliwińska