Tak. Specustawa o COVID-19 przyznaje prawo do świadczeń płatnikom składek, a więc także spółkom handlowym, osobowym, stowarzyszeniom – każdemu podmiotowi, który spełnia definicję płatnika. Aby tego typu podmioty mogły uzyskać to zwolnienie, wystarczy, że zgłaszają do ubezpieczeń społecznych maksymalnie dziewięć osób.