Jesteśmy małym stowarzyszeniem, czy możemy skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? - na pytanie naszych czytelników odpowiada ekspert.

Tak. Artykuł 31zo ust. 1 specustawy o COVID-19 daje prawo zwolnienia ze składek płatnikowi, który zgłasza do ubezpieczeń mniej niż 10 osób. Przepis mówi o „płatnikach”, a nie przedsiębiorcach, dlatego nie ma przeszkód, aby także stowarzyszenia skorzystały ze zwolnienia.