Jakie dokumenty będą podstawą do wypłaty dofinansowania? Na pytania czytelników odpowiada ekspert.

Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta ze starostą. W umowie określa się pracowników objętych pomocą. Środki są natomiast przekazywane na podstawie comiesięcznego oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu pracowników wskazanych w umowie. Obecnie dofinansowanie przysługuje przez okres do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rząd może również ten okres przedłużyć w zależności od okoliczności.

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.