Czy dofinansowanie może objąć całe wynagrodzenie pracownika lub jego większą część? Na pytania czytelników odpowiada ekspert.

Poziom dofinansowania zależy od poziomu spadku obrotów. Dofinansowanie obejmuje część – tj. 50, 70 lub 90 proc. – wynagrodzenia pracowników objętych wnioskiem oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od tego wynagrodzenia (po obu stronach stosunku pracy).

W każdym jednak przypadku nie może to być więcej niż, odpowiednio, 50, 70 lub 90 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu na każdego pracownika objętego wnioskiem.

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.