Czy dzięki szczególnym przepisom na czas epidemii można obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy bardziej niż o 20 proc.? Na pytanie czytelników odpowiada ekspert.

Tarcza antykryzysowa w kwestii obniżania wymiaru czasu pracy jest bardzo nieelastyczna. Pracodawca nie może obniżyć pracownikowi wymiaru czasu pracy o więcej lub o mniej niż o 20 proc. Z zastrzeżeniem, że wymiar czasu pracy nie może być obniżony o więcej niż do 1/2 etatu. A zatem w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni na 3/5 etatu, wymiar czasu pracy nie może zostać obniżony o 20 proc., bo wynosiłby 0,48 etatu (czyli nie zostałby spełniony wymóg zachowania 1/2 etatu). Można go obniżyć w takim przypadku maksymalnie do 1/2 etatu.

Nie ma natomiast problemu, by obniżyć wymiar czasu pracy pracownika i (odpowiednio) wynagrodzenie o inną wartość niż 20 proc., stosując przepisy prawa pracy, a konkretnie art. 23[1a] kodeksu pracy, dopuszczający możliwość pogorszenia warunków zatrudnienia wynikających z umowy o pracę. Niewątpliwie obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia jest takim pogorszeniem warunków. Wymaga to jednak zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników oraz musi być uzasadnione trudną sytuacją finansową pracodawcy.

Robert Stępień, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter
Michał Bodziony z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter