Które przepisy prawa pracy można zawiesić, a które nie? Na pytanie czytelników odpowiada ekspert.

Na drodze zawieszenia stosowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy pracodawca może m.in.:

  • obniżyć wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie pracownika,
  • zawiesić przyznawanie premii,
  • zrezygnować z dodatków stażowych lub dodatków za znajomość języka,
  • odebrać lub obniżyć pracownikom benefity pozapłacowe (takie jak prywatna opieka medyczna oraz dopłata do posiłków czy taksówek),
  • zrezygnować ze szczególnych rozwiązań z zakresu czasu pracy.

Przez zawarcie porozumienia o zawieszeniu stosowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy pracodawca może zdecydować o pogorszeniu tych warunków zatrudnienia, które są dla pracownika korzystniejsze od warunków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Tym samym pracodawca może zdecydować się na zawieszenie stosowania nie tylko warunków przewidzianych w umowie o pracę, lecz także np. w porozumieniach zbiorowych lub regulaminach pracy i wynagradzania.

Czy dopuszczalne jest zawieszenie działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Opisane powyżej zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy odnosi się także do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Regulamin funduszu jest bowiem źródłem prawa pracy (tak jak regulamin pracy czy wynagradzania). W okresie jego zawieszenia pracodawca nie jest zobowiązany do przyznawania świadczeń z funduszu ani dokonywania odpisów. Zawieszenie nie ma jednak charakteru absolutnego, bo pracodawca powinien prowadzić obsługę np. spłat pożyczek na cele mieszkaniowe.

Zawieszenie nie wyłącza innych obowiązków określonych ustawą, np. konieczności gromadzenia środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym. Nie wyłącza również ochrony środków funduszu przed egzekucją. Co więcej, pracodawca, który zdecyduje się na zawieszenie działania zfśs, nie może zdecydować o przeznaczeniu zgromadzonych w nim środków na cele sprzeczne z przepisami prawa odnoszącymi się do funduszu.

Robert Stępień, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter
Michał Bodziony z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter