Które przepisy prawa pracy można zawiesić, a które nie? Na pytanie czytelników odpowiada ekspert.

Na drodze zawieszenia stosowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy pracodawca może m.in.:

Przez zawarcie porozumienia o zawieszeniu stosowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy pracodawca może zdecydować o pogorszeniu tych warunków zatrudnienia, które są dla pracownika korzystniejsze od warunków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Tym samym pracodawca może zdecydować się na zawieszenie stosowania nie tylko warunków przewidzianych w umowie o pracę, lecz także np. w porozumieniach zbiorowych lub regulaminach pracy i wynagradzania.