Przedsiębiorcy, którzy poza prowadzoną działalnością wykonują też inne umowy, muszą odprowadzać składki do ZUS na określonych zasadach. Wyjaśniamy, jak to wygląda w praktyce i w jaki sposób pozwala na wykorzystanie rozwiązań zapisanych w przepisach antykryzysowych.
Podmiot Szczegółowy opis sytuacji Podleganie ubezpieczeniom Obowiązek składkowy w razie spełnienia warunków z tarczy
Przedsiębiorca dodatkowo wykonuje umowę zlecenia poza zakresem prowadzonej działalności (np. przedsiębiorca elektryk zobowiązał się do pomalowania mieszkania) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia jest niższa niż 3136,20 zł (art. 9 ust. 2a o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej nazywanej ustawą systemową – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) Ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności podlega obowiązkowo, a z tytułu zlecenia dobrowolnie. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z obydwu tytułów Jako firma będzie zwolniony ze wszystkich składek. Niezależnie od tego jego zleceniodawca po spełnieniu warunków nie opłaci składki zdrowotnej
Podstawa wymiaru składki z umowy zlecenia przewyższa kwotę 3136,20 zł (art. 9 ust. 2 ustawy systemowej) Ubezpieczony może wybrać, z którego tytułu woli podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z obydwu tytułów
Przedsiębiorca korzysta z „małego ZUS” albo małegoZUS+ (art. 9 ust. 2a ustawy systemowej) Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlega się z obydwu tytułów
Przedsiębiorca dodatkowo wykonuje umowę o dzieło poza zakresem prowadzonej działalności (np. przedsiębiorca – elektryk zobowiązał się do namalowania obrazu) Umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlega się z tytułu prowadzenia działalności Jako firma będzie zwolniony ze wszystkich składek
Przedsiębiorca dodatkowo jest zatrudniony na etacie Z etatu ubezpieczony otrzymuje przynajmniej wynagrodzenie minimalne, czyli obecnie 2600 zł brutto (art. 9 ust. 1 ustawy systemowej) Ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę podlega obowiązkowo, a z tytułu prowadzenia działalności dobrowolnie. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z obydwu tytułów Jako firma może wnioskować o zwolnienie ze składki zdrowotnej. Niezależnie od tego jego pracodawca – po spełnieniu warunków – nie opłaci wszystkich składek
Z etatu ubezpieczony otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż minimalne (art. 9 ust. 1a ustawy systemowej) Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlega się z obydwu tytułów Jako firma może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek. Niezależnie od tego jego pracodawca, po spełnieniu warunków, nie opłaci wszystkich składek
Jako pracownik przebywa na urlopie wychowawczym (art. 9 ust. 6 ustawy systemowej) Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlega się wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności Jako firma może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek
Przedsiębiorca jest dodatkowo wspólnikiem np. spółki jawnej Wysokość przychodów nie ma znaczenia (art. 9 ust. 3 ustawy systemowej) Ubezpieczony może wybrać, z którego tytułu woli podlegać ubezpieczeniom społecznym. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z obydwu tytułów Może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu, z którego podlegał tym ubezpieczeniom. Niezależnie od tego może wnioskować o zwolnienie z ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów
Przedsiębiorca pobiera jednocześnie zasiłek macierzyński Przedsiębiorca nie zawiesił w tym okresie działalności (art. 9 ust. 1c ustawy systemowej) Ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku podlega obowiązkowo, a z tytułu prowadzenia działalności dobrowolnie. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z obydwu tytułów Składki z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego sfinansuje budżet państwa. Niezależnie od tego może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia firmy
Przedsiębiorca zawiesił w tym okresie działalność (art. 9 ust. 1c ustawy systemowej) Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu podlega obowiązkowo wyłącznie z tytułu pobierania zasiłku Składki z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego sfinansuje budżet państwa
Przedsiębiorca jest emerytem Niezależnie od przychodów z działalności (art. 9 ust. 5 ustawy systemowej) Ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania emerytury nigdy się nie podlega, a z prowadzenia działalności w takim przypadku są dobrowolne. Z obydwu tytułów podlega się ubezpieczeniu zdrowotnemu Opłaci składkę zdrowotną z emerytury, ale może wnioskować o zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności

.