ZUS będzie mógł odstąpić od pobrania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Takie rozwiązanie przewiduje tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która weszła w życie 18 kwietnia.
Wprowadza ona nowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego czy rezygnacji z pobierania opłaty prolongacyjnej przy uldze w opłacaniu należności do ZUS pojawiła się kolejna opcja. Chodzi o możliwość ubiegania się o to, aby organ rentowy odstąpił od pobierania odsetek za zwłokę od składek.
Z rozwiązania mogą skorzystać płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma przy tym znaczenia, od kiedy prowadzą swoją firmę (inaczej niż przy zwolnieniu ze składek i postojowym) ani też wielkość przedsiębiorstwa.