Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca wyniosła 1.702,2 tys. osób, czyli spadła o 76,4 tys., czyli 4,3%, wobec poprzedniego miesiąca i o 23,8% r/r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało wcześniej, że stopa bezrobocia spadła w tym okresie właśnie do 11,1%, a według przedstawicieli resortu właśnie od marca powinien nastąpić spadek tego wskaźnika tak, by na koniec roku bezrobocie wyniosło 9,7-9,8% wobec zapisanych w budżecie 9,9%.