Złożono już ponad 1,3 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej – poinformowało PAP w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o zwolnienie z opłacania składek ZUS i o świadczenie postojowe.

Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że dotychczas złożono ponad 1,3 mln wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

Zdecydowana większość z nich – 882,5 tys. wniosków – dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące.

Złożono również 221,4 tys. wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 23,4 tys. wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto).

Reklama

O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 128,8 tys. wniosków. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem że przez trzy miesiące mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia (w stosunku do stanu na 29 lutego).

Ponadto złożono 36,9 tys. wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS. Kolejne 10,8 tys. wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą tarczę antykryzysową.

Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Ustawa przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.