Specustawa, wprowadzająca tzw. tarczę antykryzysową, przewiduje możliwość ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników.

- Z tego dofinansowania możemy skorzystać w dwóch modelach: w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy - mówi w rozmowie z MarketNews24 Katarzyna Karpiuk, radca prawny z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Przestój ekonomiczny dotyczy sytuacji, gdy pracownicy nie mogą wykonywać pracy, choć są do niej gotowi. I wówczas można ograniczyć etaty, jednak do 50 proc., przy zachowaniu minimalnego wynagrodzenia wynikającego z przepisów. Fundusz może dofinansować takie wynagrodzenie w wysokości do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia powiększając je o wysokość składki na ZUS proporcjonalnie do wysokości świadczenia.