Reklama

W rozporządzeniu, które weszło w życie 15 kwietnia, przewidziano m.in. szczególny sposób postępowania przy "prerejestracji" jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii COVID-19.

Jak wyjaśniła PAP szefowa MRPiPS, w nowym rozporządzeniu zrezygnowano z możliwości sporządzania kserokopii i ze skanowania dowodu osobistego.

"Zrezygnowano także z konieczności składania oświadczenia o braku rejestracji jako bezrobotny w innym urzędzie pracy, gdyż powiatowy urząd pracy przed dokonaniem rejestracji ma obowiązek sam dokonać sprawdzenia w rejestrze centralnym, czy dana osoba nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy" – wskazała Maląg.

Wprowadzono także możliwość kopiowania dokumentu elektronicznego, podobnie jak skanowane są dokumenty w formie papierowej. Jak wskazano, wynika to z faktu wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. w przepisach Kodeksu pracy możliwości digitalizacji dokumentacji pracowniczej. Efektem było pojawienie się praktyki powstawania w stosunkach pracy dokumentów elektronicznych.

Reklama

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że w nowym rozporządzeniu przewidziano szczególny sposób postępowania przy "prerejestracji" jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trakcie epidemii COVID-19.

"Rozwiązanie to będzie miało charakter czasowy, czyli będzie stosowane tylko w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w związku z epidemią COVID-19" – wyjaśniła Maląg.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zamiast osobistej wizyty ubiegającego się o zarejestrowanie w urzędzie pracy – pracownik urzędu pracy zadzwoni do niego, by potwierdzić, że faktycznie ubiega się on o rejestrację. W trakcie rozmowy możliwe będzie również wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia formularza elektronicznego czy też załączonych dokumentów.

Zgodnie z rozporządzeniem rejestracja odbywać się będzie na podstawie: danych zawartych w przedłożonym formularzu; dokumentów załączonych do formularza; danych zawartych w dostępnych rejestrach; informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

"Za dzień dokonania rejestracji przepisy rozporządzenia uznają dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Co ważne, osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły formularz bez wymaganych dokumentów, będą mogły również zostać zarejestrowane w tym trybie. W przypadku braku możliwości ustalenia bez tych dokumentów ich statusu lub uprawnień, będą one zobowiązane do ich dołączenia" – podkreśliła szefowa MRPiPS.