Ekspert dodaje, że oczywiście pojawia się pytanie o wykładnię przepisów i sposób kalkulowania świadczeń przez urzędy pracy w sytuacji, gdy okres przestoju jest krótszy niż miesiąc.

WIDEOPORADA: Ile musi trwać przestój ekonomiczny, aby przedsiębiorca mógł się ubiegać o dopłaty do wynagrodzeń na jeden miesiąc?