Zawieszenie spłaty kredytów studenckich przewiduje nowelizacja tarczy antykryzysowej. Ma się to odbywać się na wniosek kredytobiorcy, złożony do końca obecnego roku akademickiego. Będzie możliwe na wskazany w nim okres, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.
Profesor Aneta Hryckiewicz, ekspertka w dziedzinie finansów i bankowości z Akademii Leona Koźmińskiego, tłumaczy, że obecnie obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje możliwość zawieszenia spłaty kredytu studenckiego na okres nawet do dwunastu miesięcy. Obwarowane jest to jednak pewnymi warunkami
– Trzeba wykazać, że znalazło się w trudnej sytuacji życiowe – tłumaczy.