Jako przedsiębiorca można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, ale to nie jedyna opcja. Więcej w materiale wideo.

Odpowiada Adrian Prusik, radca prawny, ekspert z prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.