Osoba współpracują jest także osobą ubezpieczoną w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie przysługuje płatnikom składek, którzy zgłosili mniej niż 10 osób, czyli maksymalnie 9.

Projektowana Tarcza 2.0. zakłada możliwość uzyskania zwolnienia dla małych przedsiębiorców (zgłaszających mniej niż 50 ubezpieczonych), jednakże takie zwolnienie będzie można uzyskać dla maksymalnie 9 ubezpieczonych. Szczegółów dowiesz się z materiału wideo.

Odpowiada Adrian Prusik, radca prawny, ekspert z prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.