Agata Wiśniewska-Półtorak: Organ rentowy ma pięć lat na wydanie decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu postojowym, a po jej uprawomocnieniu – trzy lata na jego dochodzenie
Agata Wiśniewska-Półtorak, dyrektor departamentu realizacji dochodów ZUS fot. Materiały prasowe / DGP
Wypłata świadczenia postojowego przez ZUS opiera się na oświadczeniach składanych przez potencjalnych beneficjentów. W zależności od grupy uprawnionych obejmują one np. spadek przychodów czy deklarację, że mieszczą się w limicie przychodu. Wysokość przychodów jest też ważna przy zwolnieniu ze składek samozatrudnionych. Jakie konsekwencje wiążą się ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń?
Aby uzyskać pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej. Opierają się na oświadczeniu potencjalnych beneficjentów. Dzięki temu unikamy wielu formalności. Każdy ubiegający się o pomoc podpisuje deklarację, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. Jeżeli ZUS dowie się, że w wyniku błędnie złożonego oświadczenia zostało wypłacone świadczenie lub nastąpiło zwolnienie z opłacania składek, to wyda stosowną decyzję i zażąda zwrotu przelanej kwoty lub opłacenia składek wraz z odsetkami.
Czy jeżeli potencjalny beneficjent złożył nieprawdziwe oświadczenie bez swojej winy (np. biuro rachunkowe źle obliczyło jego przychód), również za to odpowie?
W ZUS przyjęto zasadę, że w razie jakichkolwiek wątpliwości Zakład skontaktuje się z osobą składającą wniosek. Pamiętajmy jednak, że oświadczenie jest potwierdzane podpisem osób, które je składają i to te osoby biorą odpowiedzialność za informacje zawarte we wniosku.
Jak ZUS ustali, że świadczenie postojowe było nienależne, skoro wcześniej je wypłacił?
Nawet w tych nadzwyczajnych okolicznościach Zakład odpowiada za prawidłowe wydatkowanie powierzonych mu środków publicznych. Dlatego, gdy ustąpi epidemia, będziemy weryfikować stan faktyczny uzasadniający przyznanie świadczenia postojowego. Należy pamiętać, że warunki, które musi spełnić wnioskodawca, są do sprawdzenia. W przypadku osób samozatrudnionych i wykonujących umowy cywilnoprawne, przekazane dane będziemy weryfikować we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Dodatkowo w przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne wraz z wnioskiem otrzymujemy kopię umowy oraz odpowiednie oświadczenie zleceniodawcy lub zamawiającego usługę. One również będą sprawdzane.
Ile czasu ZUS ma na kontrolę i wyegzekwowanie nienależnego postojowego?
Generalnie ZUS ma pięć lat na wydanie decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu. Następnie organ rentowy ma trzy lata na dochodzenie tego świadczenia po uprawomocnieniu się decyzji. W tej sytuacji po upływie pięciu lat ZUS nie może już zgłaszać roszczeń o zwrot nienależnie pobranego świadczenia postojowego.