ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazu leków, które osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu mogą stosować w związku z oddaniem krwi, szpiku lub innych regenerujących się komórek, tkanek albo narządów. Będą oni mogli na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera dostać bezpłatnie m.in. preparaty witaminowe. W celu ich uzyskania dawca będzie musiał, oprócz recepty, okazać w aptece również legitymację potwierdzającą, że regularnie np. oddaje krew.

Z danych resortu zdrowia wynika, że obecnie w Polsce jest ponad 130 tys. osób, którzy posiadają legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz około 200 osób, które zaliczają się do Zasłużonych Dawców Przeszczepu.

Szacuje się, że wydatki NFZ z tytułu pobierania przez Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi bezpłatnych leków wyniosą rocznie około 30 mln zł (zakładając, że średnio w każdym miesiącu ze świadczeń skorzysta 100 tys. uprawnionych), a w przypadku dawców przeszczepów - około 20 tys. zł.