Nawet 200 tys. zł dotacji na zakup autobusu lub 100 tys. zł na zakup mikrobusu mogą otrzymać gminy, na terenie których mieszkają niepełnosprawni uczniowie, mający stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

Środki na ten cel przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Uczeń na wsi. Zainteresowanym gminom zostało jeszcze tylko dziewięć dni na złożenie wniosków o wypłatę takich dofinansowań. Oddziały PFRON przyjmują je bowiem tylko do końca kwietnia.

Dotację do zakupu mikrobusu (pojazdu dziewięcioosobowego) mogą otrzymać tylko gminy, na terenie których mieszka co najmniej sześciu niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych lub co najmniej jeden uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim. Z kolei dofinansowanie do zakupu autobusu będzie przyznawane tylko tym gminom, w których mieszka co najmniej dziewięciu niepełnosprawnych uczniów.

Pieniędzy nie otrzymają gminy, które w przeszłości zawarły z PFRON umowę i rozwiązały ją z własnej winy, są dłużnikami Funduszu, ZUS lub urzędu skarbowego lub w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymały środki na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.

Tomasz Leleno, rzecznik PFRON przypomina, że do końca kwietnia o dofinansowanie do zakupu samochodu w ramach programu Sprawny dojazd mogą starać się także sami niepełnosprawni. PFRON wydłużył bowiem termin składania wniosków o takie dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wynikającą z braku lub amputacji obu kończyn górnych (co najmniej w obrębie przedramienia). Wysokość takiej dotacji w tym roku nie może przekroczyć 28,08 tys. zł w przypadku zakupu nowego samochodu osobowego lub 22,46 tys. zł, jeśli niepełnosprawny chce kupić samochód używany. Wnioski o wypłatę dofinansowania należy składać w oddziałach PFRON.