ZMIANA PRAWA

W parlamencie na uchwalenie czeka sześć poselskich projektów ustaw zmieniających funkcjonowanie systemu lecznictwa. Wciąż nie wiadomo ostatecznie, jakie propozycje zmian do projektów zgłosi rząd. To natomiast zdaniem posłów może opóźnić prace nad projektami.

- Poprawki rządowe są w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Aby posłowie mogli nad nimi pracować, muszą być przyjęte przez Radę Ministrów. Wciąż nie wiadomo, kiedy może to nastąpić - mówi Damian Raczkowski, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

Jeżeli chodzi o projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która ma umożliwić przekształcanie publicznych szpitali bez ich wcześniejszej likwidacji w spółki prawa handlowego, przesądzone wydaje się wycofanie rządu z propozycji ograniczenia możliwości tworzenia szpitali tylko do samorządów wojewódzkich (urzędy marszałkowskie).

- W dalszym ciągu szpitale będą mogły tworzyć i nadzorować samorządy niższego szczebla, czyli powiatowe lub gminne - mówi Jarosław Katulski, przewodniczący Podkomisji ds. projektu ustawy o ZOZ.

Aby zachęcić szpitale do zmiany formy prawnej, resort zdrowia musi przygotować projekt ustawy, która pomoże im zlikwidować tzw. stary dług, czyli dług, który powstał przed 2004 rokiem. Ze wstępnych zapowiedzi resortu wynika, że zadłużone szpitale zyskać mają możliwość zamiany swoich zobowiązań na 20-letnie obligacje z gwarancjami Skarbu Państwa.

- Te propozycje wymagają jednak akceptacji resortu finansów. Jeżeli nie zostaną przyjęte, szpitale nie będą przekształcać się w spółki, bo w dalszym ciągu będą obciążone długami - uważa Jarosław Katulski.

Kolejny projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników ochrony zdrowia również wymaga zmian. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje m.in. zmianę przepisów dotyczących dodatków naukowych. Obecnie projekt ustawy narzuca dyrektorom placówek ochrony zdrowia obowiązek przyznawania takich dodatków pracownikom medycznym. Zdaniem resortu pracy decyzja w tej sprawie powinna należeć do dyrektora placówki. Uściślenia wymaga również kwestia udzielania lekarzom należnego odpoczynku w sytuacji, gdy musieli pracować powyżej 24 godzin. Resort pracy proponuje, aby pracownicy mieli gwarancje, że będzie on rozliczany w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym pracowali w wyższym wymiarze czasu.

Prace w podkomisjach nad projektami ustaw reformującymi system ochrony zdrowia mają zakończyć się do końca czerwca.