Dziś ma zacząć obowiązywać tarcza antykryzysowa. Rząd pracuje nad kolejnymi regulacjami.
Przede wszystkim to pół tysiąca stron poprawek proponowanych przez ministerstwa, które nie zmieściły się w ustawie właśnie wchodzącej w życie. To także zupełnie nowy, kolejny pakiet rozwiązań gospodarczych. – Trzeba przyjrzeć się sytuacji z problemami strukturalnymi w branżach ważnych z punktu całości gospodarki.
To mogą być rozwiązania dotyczące np. zasad pracy – mówi jeden z naszych rozmówców. Jak wynika z naszych informacji, jedna z branych pod uwagę propozycji przewiduje, że pracodawca mógłby rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który ukończył wiek emerytalny. Dziś nie może tego zrobić, jeśli miałby to być jedyny powód zwolnienia. W grę wchodzą także inne propozycje dotyczące uelastyczniania prawa pracy. – Możliwe, że pojawią się kolejne rozwiązania wspomagające płynność, kredyty gwarantowane dla większych firm – mówi nam inna osoba z rządu.
Taka pomoc miałaby trafiać m.in. do branż automotive czy meblarskiej. Wicepremier Jacek Sasin w ostatnim wywiadzie dla DGP mówił o konieczności rozwiązań także dla dużych firm, w tym tych, których właścicielem czy współwłaścicielem jest państwo. – Możliwe jednak, że takie rozwiązania trzeba będzie jeszcze doszlifować i trafią w oddzielnym projekcie – mówi osoba z rządu. Na razie nie ma pomysłów, aby kolejne projekty obejmowały rozwiązania w tak dużej skali jak te, które już są w tarczy (m.in. dofinansowanie wynagrodzeń, postojowe czy zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne).
Nowe rozwiązania mają np. pomóc regulować kwestie kryzysowe w sferze budżetowej. Administracja publiczna ma np. problem, co zrobić z konkursami, w których rozdysponowano środki budżetowe, a teraz z powodów obostrzeń zwycięskie projekty mogą być niemożliwe lub trudne do zrealizowania. Taki dylemat ma resort kultury. Pojawia się kwestia wsparcia muzeów czy innych instytucji kultury, które z powodu ograniczeń przeciwepidemicznych przestały przyjmować publiczność. Wicepremier Piotr Gliński – jako odpowiedzialny w rządzie za trzeci sektor – myśli także nad formami wsparcia dla organizacji pozarządowych. Swoje postulaty ma resort nauki i szkolnictwa wyższego.
W ustawie mają się też znaleźć liczne przepisy antykryzysowe. Między innymi opisywany przez nas wczoraj w DGP. Polega on na tym, że firmy, które staną się niewypłacalne z powodu epidemii, nie będą musiały szybko ogłaszać bankructwa.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) na razie nie zamierza dorzucać niczego do nowej wersji tarczy. Samo przygotowało własny projekt specustawy funduszowej. Już wczoraj przyjął ją rząd. Intencją jest to, by Sejm przyjął nowe regulacje na posiedzeniu 3 kwietnia. W skrócie, specustawa zakłada bardziej elastyczne mechanizmy konsumowania eurofunduszy, np. możliwość wprowadzania zmian w umowach o dofinansowanie związanych ze skutkami COVID-19, wydłużenie terminów (choćby realizacji projektów).
Parlament skończył wczoraj pracę nad tarczą antykryzysową. Sejm odrzucił praktycznie wszystkie, poza redakcyjnymi, poprawki dołożone w trakcie prac Senatu.
– Rząd odpowiada za budżet i szykuje kolejne pakiety rozwiązań, ale nie może być tak, że poza rządem i jego odpowiedzialnością za finanse publiczne jest takie pojedyncze zabieranie pieniędzy – tłumaczył szef sejmowej komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk.
Z tym uzasadnieniem odrzucono propozycję dotyczącą podniesienia limitu wiekowego dzieci, do którego przysługuje zasiłek opiekuńczy (senatorowie chcieli podwyższenia go z 8 do 12 lat). Odrzucono też propozycję, by przedstawiciele zawodów medycznych mogli raz w tygodniu testować się na obecność koronawirusa. Nie przeszła też poprawka, by przedsiębiorcy mieli odblokowywać pieniądze odłożone na kontach VAT-owskich. Posłowie wbrew stanowisku Senatu utrzymali zmiany w kodeksie wyborczym, poszerzające możliwości głosowanie korespondencyjnego dla seniorów i osób w kwarantannie. W ustawie również – wbrew stanowisku izby wyższej – zostały przepisy umożliwiające premierowi w okresie epidemii odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego.