Rozszerzenie kompetencji Polskiego Funduszu Rozwoju, by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, przewiduje projekt ustawy, który w czwartek wpłynął do Sejmu. To jeden z czterech projektów należących do tzw. tarczy antykryzysowej.

Chodzi o nowelę ustawy o systemie instytucji rozwoju, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

Według resortu rozwoju zmiany zakładają rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, tak by Rada Ministrów mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Jak uzasadnia MR, zachodzi potrzeba usunięcia wątpliwości prawnych, które powstały w toku stosowania ustawy, w związku z czym proponuje się zmianę wybranych przepisów w taki sposób, aby jednoznacznie oddzielić działalność komercyjną Funduszu od działalności zlecanej przez instytucje administracji publicznej.

Projekt usuwa także inne ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. przez dopuszczenie udzielania finansowania przedsiębiorcom nie tylko w formie obejmowania akcji lub udziałów (czyli nowo wyemitowanych), ale także przez ich nabycie (tj. z obecnego kapitału zakładowego). Według MR temu samemu celowi służy wyodrębnienie przepisów o udzielaniu za pośrednictwem PFR pomocy publicznej.

Tzw. tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

"Tarcza" to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.