Na temat studiów socjologicznych narosło naprawdę sporo mitów, jakoby studia były banalnie proste, a znalezienie po nich pracy niebywale trudne. Jednak jak pokazuje rynek pracy zapotrzebowanie na tego typu specjalistów jest sporo. Wystarczy tylko sprawdzić, jak wiele jest ofert pracy na portalu Pracuj.pl.

Socjolog - liczą się kwalifikacje i wiedza

Warto uświadomić sobie, że studia socjologiczne nie są łatwe, a w błędzie jest ten, kto sądzi, że to studia humanistyczne. Otóż trzeba się spodziewać wielu przedmiotów, gdzie konieczna jest ścisła wiedza, choćby ekonomia, metodyka badań czy też logika. Ponadto sama praca licencjacka czy magisterska nie wymaga tylko opisania problemu, ale również przedstawienie badań, co jest czasochłonne. Jednak po ukończeniu takich studiów ma się także spore perspektywy zawodowe.

Nie tylko praca w urzędzie, czy biurze, lecz znacznie szersze perspektywy

Socjologi am całkiem dobre perspektywy zawodowe. Oczywiście może podjąć pracę w urzędzie, czy pracować jako pracownik biurowy, jednak taka praca jest zdecydowanie poniżej jego kompetencji. Warto wiedzieć, że ma on umiejętności i wiedzę do oceny społeczeństwa w mikroskali, mezoskali, czy też makroskali. A więc może podjąć pracę w burach prognostycznych, czy być też rekruterem, a ponadto pracownikiem biura badań społecznych. W ostatnim wymienionym przypadku może zajmować się prowadzeniem badań fokusowych, czy też przygotowywać ankiety, a także opracowywać wnioski. Jednocześnie może samodzielnie prowadzić badania, na zlecenie innych firm.

Zarobki ponad średnią krajową, ale i ciężka praca


W dużym błędzie jest ten, kto sądzi, że socjolog prowadzący badania zarabia niewiele. Przede wszystkim zarobki osoby z doświadczeniem przekraczają średnią krajową i to całkiem solidnie. Oczywiście najwyższe zarobki są w dużych miastach. Jednak wraz z wysokimi zarobkami idzie w parze duża odpowiedzialność. Otóż socjolog musi posiadać specjalistyczną wiedzę opartą poniekąd na wiedzy o społeczeństwie, ale również potrafić wyłaniać określoną próbę badawczą, która będzie reprezentowała społeczeństwo, a tutaj konieczne są specjalistyczne obliczenia. Oczywiście nie dokonuje się ich ręcznie, czy na kalkulatorze, lecz korzysta ze specjalnych programów informatycznych, co także wymaga wiedzy. Jednocześnie socjolog musi ciągle poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.