Z powodu pandemii wprowadzenie drugiego etapu pracowniczych planów kapitałowych zostanie przesunięte o pół roku, do listopada br. Zmiana jest istotna dla pracowników firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
Przesunięcie terminu dotyczy ok. 15 tys. firm i jest jednym z rozwiązań, wchodzących w skład tarczy antykryzysowej – pakietu działań mających na celu ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli oraz przedsiębiorstw. Zmiana ma ułatwić pracodawcom wdrożenie programu PPK w zmienionej sytuacji ekonomicznej.
Pierwotnie, zgodnie z ustawą, najpóźniejszymi terminami utworzenia PPK przez podmioty zatrudniające 50–249 osób (na dzień 30 czerwca 2019 r.) były 24 kwietnia 2020 r. jako data, do której trzeba zawrzeć umowy o zarządzanie PPK i 11 maja 2020 r. – na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
Obecnie trzeba to zrobić odpowiednio do 27 października i 10 listopada br. Przesunięcie terminów nie będzie skutkować jakimikolwiek zmianami w pierwotnym harmonogramie dla firm z drugiego etapu, które już zdążyły wdrożyć program. Na początku marca Polski Fundusz Rozwoju informował, że zrobiło to 4,8 tys. przedsiębiorstw, czyli około jednej czwartej wszystkich do tego zobowiązanych. Wpłaty na PPK oraz wpłaty powitalne będą realizowane według obowiązującego dotąd terminarza.