Zamknięcie placówek opieki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia budzi kontrowersje – brakuje bowiem odpowiednich przepisów.
Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych zostało wstrzymane na czas epidemii koronawirusa – tak jak przedszkoli, szkół oraz uczelni, przy czym zastosowane do tego zostały różne rozwiązania prawne.
W przypadku tych ostatnich odbyło się to bowiem na mocy rozporządzeń wydanych przez ministrów: edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego, na podstawie przepisów oświatowych i o szkolnictwie wyższym.